Viktoria Draganova

Selected Projects

Upcoming About Contact


<b>Review on " width="540" height="360"> Fridericianum Speculations On Anonymous Materials

Yngve Holen, Extended Operations, 2013. Installation view Fridericianum, Kassel. Photo: Achim Hatzius

Review on "Speculations on Anonymous Materials", Fridericianum, Kassel

10/2014

– Review / Blister Magazine (BG)

Published on Blister Magazine

зложбата Speculations on anonymous materials (Спекулации върху анонимни материали) в Фридерицианум, Касел – наскоро продължена до 23. февруари 2014 г. – представя художници и изкуство, което отскоро наблюдаваме по галерийни изложби, усещаме като различно, интуитивно свързваме заедно, но или термините ни се изплъзват, или се опитваме да го концептуализираме с познати понятия, медии, интернет, дигитално, виртуално – но без успех ...

(continue reading)

In Bulgarian.