Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

Виктория Драганова е куратор и автор, живеещ между Франкфурт на Майн, Германия и София, България. През 2014 г. основава Swimming Pool, независимо арт пространство в София, насочено към артистични и кураторски изследвания, колаборативни подходи, арт образование и арт политики. Личните й изследвания са върху поетичните институции, политики на истината, потенциала на въображението и Югоизтока. Виктория е работила с Städel Museum и Schirn Kunsthalle (Франкфурт / Майн) както и върху съвместни проекти с David Dale Gallery, Глазгоу и Art in General, Ню Йорк. Автор на научни статии, есета за художествени каталози и художествени списания, текстове х са публикувани в Badland, Echo Gone Wrong, Flash Art International, Frieze, Mousse и СВЕМА. Виктория притежава степен по право и докторска степен по правна история. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viktoria Draganova is a curator and writer living between Frankfurt/Main, Germany and Sofia, Bulgaria. In 2014, she founded Swimming Pool, a non-profit project space in Sofia focused on artistic and curatorial research, collaborative approaches, art education and art community politics. Her personal research relates to poetic institutions, politics of truth and the potentials of the imaginary and the South East. Outside Swimming Pool, she has worked with Städel Museum and Schirn Kunsthalle (Frankfurt/Main) and curated projects at David Dale Gallery, Glasgow and Art in General, New York. Viktoria writes for research publications, artists’ catalogues and art magazines, her texts have appeared in Badland, Echo Gone Wrong, Flash Art International, Frieze, Mousse magazine and СВЕМА. Viktoria holds a degree in law and PhD in legal history.